Hvad forgår der på 10. etage?

Nicklas har et meget alsidigt job som tekniker hos TDC. Arbejdsdagen kan f.eks. starte under åben himmel på 10ende etage, hvor parabolerne skal tilses, så kunderne får det bedste signal.

Forbindelser

Uanset vind og vejr udføres der kvalitetstjek, for at sikre den bedste kundeoplevelse

TDC bag

facaden

Bilen - den primære transport

De ca. 1.600 varebiler er daglig arbejdsplads for TDCs teknikere, som årligt tilbagelægger ca. 24 millioner km. Kan bilen ikke nå frem til kunder pga. vejr- eller vejforhold, så bruges der alternative metoder som båd, traktor og trillebør.

Support

Teknikerne i vores ca. 1.600 varebiler kører årligt mere end 24 mio. km rundt i Danmark for at servicere vore kunder

TDC bag

facaden

Nye ideer fødes i kreativt miljø

De gode ideer fødes i et kreativt miljø, og hos TDC er der mulighed for at tænke ud af boksen. Julie og Rasmus har forladt skrivebordet til fordel for det lyse kreative rum, for at diskutere løse tanker og få nye ideer.

Innovation

Der skal være tid og rum til at få gode ideer og diskutere de løse tanker

TDC bag

facaden

Hvorfor klapper de?

Medarbejderne i kundeservice handler ud fra devisen ”rigtigt første gang”. Det gælder også for salg af produkter, hvor kunden skal have det helt rigtige produkt, tilpasset sine behov. Når et salg går igennem, får medarbejderen et ”klap” fra kollegerne.

Service

Kundecentermedarbej- dere handler ud fra devisen ”rigtigt første gang”

TDC bag

facaden

Omsætning

26.116 DKKm

Læs mere

EBITDA bpi

10.331 DKKm

Læs mere

Anlægs-
investeringer

3.492 DKKm

Læs mere

Udbytte
pr. aktie

4,60 DKK

Læs mere

Strategi

2013-15

Nye

lanceringer

Download TDC's

Koncernårsrapport 2012

Download

Fact sheet 2012